Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geeft uitleg over hoe ik jouw informatie (persoonsgegevens) verzamel, controleer, verwerk en gebruik.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt om mijn werkwijze te verduidelijken. Ik behoud het recht om dit op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer jij vervolgens gebruik blijft maken van deze website ben jij automatisch gebonden aan de voorwaarden van het gewijzigde privacyverklaring.

Welke informatie wordt er verzameld?

Bij het invullen en versturen van de formulieren op deze website of met het verzenden van een e-mail aan arthur@webenapp.nl verzamel ik de volgende persoonsgegevens:

Je rechten

Je mag me inzage vragen in jouw persoonsgegevens. Ook kun je me vragen jouw persoonsgegevens aan te vullen, bij te werken of te verwijderen. Je kunt hiervoor een e-mail sturen aan arthur@webenapp.nl.

Hoe gebruik ik de informatie?

Ik controleer en verwerk de persoonlijke gegevens die je aan mij verstrekt voor de volgende doeleinden:

Verstrekking aan derden

Ik kan gebruikmaken van diensten van derden, zoals het verzenden van eventuele nieuwsbrieven. In dat kader kan ik persoonsgegevens aan deze derden verstrekken. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden. Ik verstrek jouw gegevens niet voor commerciële of goede doelen.

Privacypraktijken van derden

Deze privacyverklaring heeft allen betrekking op de verzameling, verwerking en het gebruik van informatie die ik van jou heb gekregen. Eventuele andere websites die toegankelijk zijn via links vanaf deze website hebben mogelijk hun eigen privacyverklaring.

Vragen?

Als je nog vragen of opmerkingen hebt over mijn cookie- en privacyverklaring, of als je gebruik wil maken van je rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens, dan kan je een e-mail sturen naar arthur@webenapp.nl.

Cookieverklaring

Cookies vormen een essentieel onderdeel van webtechnologie. Daarnaast worden ze ook vaak voor marketingdoeleinden gebruikt door mensen te volgen in hun surfgedrag tussen verschillende websites. Met name bij die laatste toepassing kunnen privacybezwaren spelen.

Deze cookieverklaring beschrijft de cookies waarvan Web & App gebruik maakt via de website www.webenapp.nl en voor welk doel ze worden gebruikt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd naar je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen.

Functionele cookies

Deze website maakt gebruik van functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website (goed) te laten werken. Het gaat om:

Verwijderen cookies

Je kunt je browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Ook kun je alle cookies verwijderen die in je browser zijn geplaatst. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen. Je moet er rekening mee houden dat het verwijderen of blokkeren van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen op de website van Web & App niet (goed) meer werken.